Regulamin szko艂y

搂1
Przedmiot regulaminu

Regulamin obowi膮zuje ka偶dego Uczestnika szko艂y Deutsch Mit Mimi.

Szko艂a j臋zykowa Deutsch Mit Mimi zobowi膮zuje si臋:

– dok艂ada膰 wszelkich stara艅, reagowa膰 na ka偶de uwagi i sugestie dotycz膮ce pracy szko艂y w celu poprawienia jako艣ci us艂ug oferowanych us艂ug

– przestrzega膰 Regulaminu

 

搂2
Organizacja zaj臋膰

2.1 Rok szkolny w Deutsch Mit Mimi trwa nieprzerwanie przez ca艂y rok kalendarzowy, chyba, 偶e Uczestnik wyrazi ch臋膰 wakacyjnej przerwy od zaj臋膰.

2.3 Cena pakiet贸w treningowych jest zr贸偶nicowana i zgodna z cennikiem szko艂y.

2.4 Zaj臋cia na treningach organizowanych przez Deutsch Mit Mimi prowadz膮 Trenerzy posiadaj膮cy kwalifikacje do prowadzenia nauki j臋zyk贸w obcych.

2.5 Zaj臋cia dydaktyczne oraz praca Trener贸w podlega sta艂emu nadzorowi metodycznemu.

2.6 Zaj臋cia prowadzone s膮 on-line na platformie wbudowanej do strony internetowej szko艂y Deutsch Mit Mimi.

2.7 Pierwszy trening ucznia/ uczni贸w w Deutsch Mit Mimi jest lekcj膮 pr贸bn膮.

 

搂3
Prawa i obowi膮zki Uczni贸w

3.1 Poziom kompetencji j臋zykowych Uczestnika/贸w oceniany jest indywidualnie podczas lekcji pr贸bnej.

3.2 Uczestnik/cy ma/ maj膮 prawo do odbycia 1 lekcji pr贸bnej, kt贸ra jest bezp艂atna.

3.3 Je偶eli w trakcie trwania kursu ( w przypadku wyboru treningu grupowego) oka偶e si臋, 偶e poziom wybranej grupy j臋zykowej jest dla Uczestnika zbyt niski lub zbyt wysoki, w贸wczas Uczestnikowi przys艂uguje prawo zmiany grupy, przej艣cia na zaj臋cia indywidualne lub rezygnacja z zaj臋膰 grupowych.

3.4 W zaj臋ciach j臋zykowych mo偶e uczestniczy膰 ka偶dy, kt贸ry spe艂nia wszystkie ni偶ej wymienione warunki:

1. zapozna艂 si臋 i zaakceptowa艂 Regulamin Szko艂y, 2. nie zalega z regulowaniem nale偶no艣ci wobec Deutsch Mit Mimi, 3. stosuje si臋 do zasad uj臋tych w Regulaminie,

3.5 Uczestnik treningu powinien mie膰 zapewniony nieprzerwany dost臋p do po艂膮czenia internetowego, mikrofonu, g艂o艣nik贸w oraz kamery.

3.6 Nie zaleca si臋 stosowania s艂uchawek w trakcie lekcji, trener powinien by膰 s艂yszalny w g艂o艣nikach komputera/laptopa.

3.7 Niedozwolone jest uczestniczenie w treningu na smartfonach i tabletach.

3.8 U偶ywanie telefon贸w kom贸rkowych w czasie zaj臋膰 oraz zak艂贸canie ich przebiegu w jakikolwiek inny spos贸b jest niedozwolone.

3.9 Uczestnicy zobowi膮zani s膮 do punktualnego stawiania si臋 na zaj臋ciach, a Lektorzy do rozpoczynania i ko艅czenia ka偶dych zaj臋膰 w wyznaczonym czasie.

3.9.1 W przypadku najm艂odszych Uczestnik贸w treningu rodzic/opiekun ma obowi膮zek dogl膮da膰 dziecko ( w razie problem贸w technicznych lub zak艂贸cania zaj臋膰 w nieodpowiedni spos贸b).

 

搂4
Zapisy i zasady p艂atno艣ci

4.1 Szko艂a przyjmuje zapisy w trakcie ca艂ego roku.

4.2 Rezerwacja terminu treningu jest jednoznaczna z op艂aceniem pakietu lekcji.

Op艂at臋 za pakiet lekcji uiszcza si臋 na konto szko艂y j臋zykowej najp贸藕niej dwa dni przed wyczerpaniem pakietu 8 lub 4 lekcji. O wyga艣ni臋ciu pakietu informowany jest rodzic smsem

w dzie艅 przedostatniej lekcji z danego pakietu. W przypadku, gdy op艂ata nie zostanie uiszczona w terminie, rezerwacja terminu lekcji zostaje anulowana.

4.3 Wysoko艣膰 op艂aty za pakiet lekcji wynika z aktualnie obowi膮zuj膮cego cennika, rabaty nie sumuj膮 si臋.

4.4 Cena pakietu obejmuje op艂at臋 za ustalon膮 ilo艣膰 godzin dydaktycznych (za godzin臋 dydaktyczna uwa偶a si臋 jednostk臋 lekcyjn膮 trwaj膮c膮 30 minut w przypadki pakietu lekcji indywidualnych oraz 35 minut w przypadku pakietu lekcji grupowych)

4.5 Trener ma prawo prze艂o偶y膰 lekcj臋 najp贸藕niej 8 godzin przed jej rozpocz臋ciem.

4.6 Trening mo偶na odwo艂a膰/ prze艂o偶y膰 na inny termin najp贸藕niej 8 godzin przed zaplanowan膮 lekcj膮. W innym przypadku op艂ata za lekcj臋 nie zostanie zwr贸cona.

4.7 W przypadku problem贸w technicznych ze strony trenera lekcja zostanie odrobiona w dogodnym terminie.

4.8 W przypadku problem贸w technicznych ze strony ucznia lub w przypadku nie pojawiania si臋 na lekcji, op艂ata za lekcj臋 nie zostanie zwr贸cona, a ucze艅 nie ma prawa do odrobienia takiej lekcji. W przypadku problem贸w technicznych ze strony ucznia czas przewidziany na trening nie zostanie przed艂u偶ony.

4.9 Lekcja pr贸bna jest nieodp艂atna.

 

搂5
Rezygnacja z uczestnictwa w kursie

5.1 Ka偶dy Uczestnik ma prawo zrezygnowa膰 z nauki Deutsch Mit Mimi w dowolnym momencie. Za rezygnacj臋 z nauki w Deutsch Mit Mimi uznaje si臋 nieop艂acenie kolejnego pakietu lekcji.

 

搂6
Ocena pracy Uczni贸w

6.1 Trenerzy monitoruj膮 na bie偶膮co post臋py swoich Uczni贸w. Ocena post臋p贸w w nauce pomaga Uczestnikowi w identyfikacji swoich mocnych i s艂abych stron, a Trenerowi umo偶liwia indywidualne podej艣cie do ka偶dego Ucznia.

6.2 Ocena post臋p贸w w nauce odbywa si臋 w spos贸b jawny. Ocenie podlegaj膮 wszystkie sprawno艣ci j臋zykowe.

6.3 Trener po ka偶dej lekcji zdaje kr贸tki raport w formie e-mail rodzicowi/opiekunowi ucznia z przebiegu treningu i uwag do lekcji.

6.4 Ewaluacja szczeg贸艂owa nast臋puje po uko艅czeniu przez Uczestnika ka偶dego kolejnego poziomu treningu.

 

搂7
Postanowienia ko艅cowe

7.1 Zmiany Regulaminu wymagaj膮 formy pisemnej.

7.2 W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu stosuje si臋 odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Dyrektor i Trener w Szkole Deutsch Mit Mimi

Maria Knapik-Wci艣lak

Bardzo chcia艂by艣/ chcia艂aby艣 pom贸c dziecku w nauce j臋zyk贸w, ale nie wiesz jak? Um贸w dziecko na darmow膮 lekcj臋 pr贸bn膮. To mo偶e by膰 pocz膮tek niezwyk艂ej przygody i dobrej zabawy z j臋zykiem.

Copyright 2023 © DEUTSCHMITMIMI.PL
Created by IntexStudio